Rozwiązania dedykowane

W zmieniającym się świecie współczesnej bankowości często rodzą się specyficzne potrzeby, które wymagają budowy dedykowanych systemów usprawniających konkretne, specyficzne procesy biznesowe. Wykorzystując potencjał analityczny i programistyczny Grupy InfoConsulting budujemy dedykowane systemy na zamówienie banków.
Rozwiązania dedykowane budujemy przy zastosowaniu technologii Microsoft .Net. Wykorzystujemy najlepsze praktyki projektowania oprogramowania zorientowanego obiektowo i metodyk projektowych dostosowanych do potrzeb klienta i typu projektu. Wykorzystujemy zarówno klasyczne metodyki kaskadowe jak i metodyki zwinne (SCRUM). Wykorzystujemy posiadane kompetencje do zarządzania cyklem życia projektu w trakcie powstawania jak i utrzymania dostarczając kompletną usługę. Koncentrujemy się na dostarczaniu wartości klientowi.

FinCode