Systemy MIS, EIS, CPM

Zapewnienie stałego dostępu do aktualnych, bieżących informacji na temat wyników banku we wszystkich najistotniejszych obszarach jego działalności to zadanie złożone, którego prawidłowa realizacja jest możliwa wyłącznie z zastosowaniem zaawansowanych rozwiązań informatycznych, które są w stanie efektywnie zarządzać informacjami pochodzącymi z bardzo różnych źródeł takich jak: systemy transakcyjne, systemy rozliczeniowe, systemy sprawozdawcze, systemy zarządzania ryzykiem oraz różnorodne inne systemy wsparcia, hurtownie danych itp.
Razem z naszym partnerem firmą MicroStrategy dostarczamy rozwiązanie Business Intelligence i Mobile Intelligence, którego szeroka funkcjonalność, mobilna dostępność, łatwość i stosunkowo krótki czas implementacji sprawiają, że staje się ono rozwiązaniem powszechnie stosowanym w bankowości. Budujemy systemy informacji zarządczej, w szczególności przyjazne w obsłudze systemy informowania najwyższego kierownictwa banków oraz systemy wsparcia decyzji w różnych obszarach funkcjonalnych i na różnych szczeblach zarządzania.
Proponowane przez nas rozwiązania pozwalają m.in. na:

  • Bieżące śledzenie wyników działalności banku, wszystkich istotnych wskaźników efektywności oraz efektów podejmowanych działań rynkowych, łącznie z możliwością dotarcia do danych szczegółowych, poprzez odpowiednio przygotowane pulpity menadżerskie (MicroStrategy Dynamic Enterprise Dashboards), w szczególności dostępne na urządzeniach mobilnych
  • Monitorowanie wyników osiąganych przez poszczególne oddziały i jednostki organizacyjne oraz podejmowanie decyzji w zakresie sprzedaży poszczególnych produktów, zarządzania ryzykiem, danych dotyczących korzystania z kart kredytowych, zarządzania aktywami
  • Bieżące monitorowanie i analizę danych rynkowych
  • Śledzenie penetracji rynkowej i oddziaływania różnych oddziałów i kanałów dystrybucji

Dzięki wdrożeniu z nami narzędzi BI najwyższe kierownictwo banku, a w szczególności wiceprezes ds. finansowych (CFO), uzyskuje stały dostęp do wszystkich krytycznych danych i jest w stanie na bieżąco kontrolować i porównywać wyniki finansowe poszczególnych jednostek banku, obserwować trendy, optymalizować decyzje biznesowe w zakresie alokacji kapitału, wzrostu aktywów, lepszego zarządzania ryzykiem i poprawy rentowności. Jest to możliwe dzięki pełnej dostępności do bieżących informacji w zakresie danych bilansowych banku, zaangażowania kredytowego oraz zaangażowania inwestycyjnego na rynku kapitałowym.

Mobilna aplikacja CFO Dashboard MicroStrategy przygotowana przez firmę FinCode prezentuje kluczowe obszary analizy finansowej dla kadry menadżerskiej.

CFO-dashborad-FinCode-InfoConsulting

Przykładowe ekrany systemu informowania najwyższego kierownictwa banku – aplikacji mobilnej na iPad:

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!