Systemy MIS, EIS, CPM

Zapewnienie stałego dostępu do aktualnych, bieżących informacji na temat wyników banku we wszystkich najistotniejszych obszarach jego działalności to zadanie złożone, którego prawidłowa realizacja jest możliwa wyłącznie z zastosowaniem zaawansowanych rozwiązań informatycznych, które są w stanie efektywnie zarządzać informacjami pochodzącymi z bardzo różnych źródeł takich jak: systemy transakcyjne, systemy rozliczeniowe, systemy sprawozdawcze, systemy zarządzania ryzykiem oraz różnorodne inne systemy wsparcia, hurtownie danych itp.
Razem z naszym partnerem firmą MicroStrategy dostarczamy rozwiązanie Business Intelligence i Mobile Intelligence, którego szeroka funkcjonalność, mobilna dostępność, łatwość i stosunkowo krótki czas implementacji sprawiają, że staje się ono rozwiązaniem powszechnie stosowanym w bankowości. Budujemy systemy informacji zarządczej, w szczególności przyjazne w obsłudze systemy informowania najwyższego kierownictwa banków oraz systemy wsparcia decyzji w różnych obszarach funkcjonalnych i na różnych szczeblach zarządzania.
Proponowane przez nas rozwiązania pozwalają m.in. na:

  • Bieżące śledzenie wyników działalności banku, wszystkich istotnych wskaźników efektywności oraz efektów podejmowanych działań rynkowych, łącznie z możliwością dotarcia do danych szczegółowych, poprzez odpowiednio przygotowane pulpity menadżerskie (MicroStrategy Dynamic Enterprise Dashboards), w szczególności dostępne na urządzeniach mobilnych
  • Monitorowanie wyników osiąganych przez poszczególne oddziały i jednostki organizacyjne oraz podejmowanie decyzji w zakresie sprzedaży poszczególnych produktów, zarządzania ryzykiem, danych dotyczących korzystania z kart kredytowych, zarządzania aktywami
  • Bieżące monitorowanie i analizę danych rynkowych
  • Śledzenie penetracji rynkowej i oddziaływania różnych oddziałów i kanałów dystrybucji

Dzięki wdrożeniu z nami narzędzi BI najwyższe kierownictwo banku, a w szczególności wiceprezes ds. finansowych (CFO), uzyskuje stały dostęp do wszystkich krytycznych danych i jest w stanie na bieżąco kontrolować i porównywać wyniki finansowe poszczególnych jednostek banku, obserwować trendy, optymalizować decyzje biznesowe w zakresie alokacji kapitału, wzrostu aktywów, lepszego zarządzania ryzykiem i poprawy rentowności. Jest to możliwe dzięki pełnej dostępności do bieżących informacji w zakresie danych bilansowych banku, zaangażowania kredytowego oraz zaangażowania inwestycyjnego na rynku kapitałowym.

Mobilna aplikacja CFO Dashboard MicroStrategy przygotowana przez firmę FinCode prezentuje kluczowe obszary analizy finansowej dla kadry menadżerskiej.

Przykładowe ekrany systemu informowania najwyższego kierownictwa banku – aplikacji mobilnej na iPad:

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!