Systemy analityczne

Proponujemy wdrożenie z nami narzędzi Business Intelligence firmy MicroStrategy, które wspierają pełny zakres prac analitycznych prowadzonych w wielu bankach na świecie, w szczególności w zakresie:

 • Analityki finansowej i operacyjnej
  • Analizy wyników działalności banku, poszczególnych pozycji bilansowych, rachunku wyników, wskaźników finansowych
  • Analiza efektywności działalności inwestycyjnej
  • Analiza efektywności operacyjnej poszczególnych oddziałów i komórek organizacyjnych
  • Analiza efektywności zarządzania procesami kadrowymi
  • Analiza efektywności pracy poszczególnych pracowników
  • Analiza aktywów trwałych w celu identyfikacji czy są one odpowiednie do dalszego korzystania, dzierżawy lub sprzedaży
  • Analiza transakcji wewnętrznych w celu zarządzania kontrolą błędów, eliminacji ryzyk i nadużyć pracowniczych
 • Planowania, budżetowania i kontrolingu, prognoz biznesowych, analiz scenariuszy („what-if”)
 • Analizy zachowań i potrzeb klientów
  • Zwiększenie satysfakcji klientów dzięki analizie wykorzystania poszczególnych kanałów kontaktu oraz wzmacnianiu kanałów preferowanych, a wygaszaniu „niechcianych”
  • Analizy aktywności i rentowności klientów
  • Analiza pakietów usług dedykowanych dla poszczególnych grup klientów zamiast analiz indywidualnych produktów
  • Analiza odejść klientów i ocena ich wpływu na biznes
 • Analityki rynkowej i sprzedażowej
  • Eliminowanie nieudanych lub mało skutecznych kampanii marketingowych poprzez analizę realnych potrzeb klientów i odpowiednie przygotowanie działań
  • Analiza realizacji planów sprzedażowych w poszczególnych jednostkach biznesowych
  • Analiza i identyfikacja szans sprzedażowych
 • Analityki produktowej
  • Analiza dopasowania produktów do potrzeb istniejących i przyszłych klientów oraz przewidywanie potrzeb zakupowych
  • Identyfikacja wpływu zdarzeń zewnętrznych, sytuacji materialnej i rodzinnej klientów na zmianę ich potrzeb
 • Analityki ryzyk i nadużyć
  • Identyfikacja i analiza zdarzeń klientów wpływających na ich zdolność kredytową
  • Identyfikacja zachowań podejrzanych, mogących prowadzić do nadużyć finansowych i ich eliminacja zanim nastąpi szkoda
  • Identyfikacja ryzyk na wszystkich poziomach organizacji i agregacja ich w wielu płaszczyznach (klient, dane finansowe, portfel produktowy).

Zakres funkcjonalny rozwiązań analitycznych wdrożonych dla sektora bankowego prezentujemy poniżej:

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!