Instytucje – wyzwania, potrzeby i rozwiązania

Naszą ofertę adresujemy do szerokiej grupy instytucji i firm będących również istotnym elementem sektora finansowego, do których zaliczamy m.in.:

  • Regulatorów rynku finansowego: Komisja Nadzoru Finansowego, Bankowy Fundusz Gwarancyjny
  • Instytucje rynku kapitałowego: Giełda Papierów Wartościowych, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, biura maklerskie, fundusze inwestycyjne i fundusze emerytalne
  • Instytucje działające na rzecz sektora finansowego: Krajowa Izba Rozliczeniowa, Biuro Informacji Kredytowej, Biuro Informacji Gospodarczej, Związek Banków Polskich, Polska Izba Ubezpieczeń, itp.
  • SKOK, firmy leasingowe, factoringowe, pośrednicy finansowi
  • Pozostałe mniejsze firmy należące do sektora finansowego.

Czas kryzysu finansowego i w jego konsekwencji spowolnienia gospodarczego stawia przed instytucjami regulującymi funkcjonowanie rynku finansowego szczególne wyzwanie, jakim jest zapewnienie stabilności sektora, jego bezpieczeństwa i pożądanej efektywności, umożliwiającej pozytywne oddziaływanie na rozwój gospodarczy. W realizacji tego zadania kluczową rolę odgrywa zarządzanie informacją, co sprawia że stosowanie zaawansowanych narzędzi Business Intelligence jest koniecznością. Z naszym Partnerem firmą MicroStrategy proponujemy sprawdzone rozwiązania, które efektywnie wspierają obsługę zadań analitycznych realizowanych przez te instytucje. Oferujemy tym instytucjom również rozwiązania zapewniające sprawne działanie wszystkich obszarów wsparcia, oparte na systemie ERP IFS Applications™ oraz budujemy dedykowane systemy na zamówienie.

Jakość prac analitycznych i dostęp do wysokiej jakości, aktualnej informacji zarządczej ma bardzo duże znaczenie dla funkcjonowania instytucji rynku kapitałowego i instytucji działających na rzecz sektora finansowego oraz SKOK. Zastosowanie w nich najnowocześniejszych narzędzi Business Intelligence i Mobile Business Intelligence przyniesie tym instytucjom wymierne korzyści umożliwiając poprawę wyników codziennej działalności. Dodatkowo również te instytucje mogą skorzystać na wdrożeniu zintegrowanych rozwiązań opartych na systemie klasy ERP IFS Applications™.

Firmom leasingowym oferujemy Zintegrowany system dla leasingu (system klasy ERP), obsługujący pełny zakres realizowanych przez nie funkcji biznesowych.

Pracując z naszymi klientami i partnerami z tej grupy będziemy stopniowo rozwijać naszą ofertę, odpowiadając na najpilniejsze potrzeby tego sektora.